Wat en waarom?

De komende jaren staan er heel wat infrastructuurprojecten op de planning in de regio Machelen. Die worden uitgevoerd door verschillende investeerders:

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer (herinrichting verkeersknooppunt, Woluwelaan)
  • Eandis (nieuwe nutsleidingen)
  • FARYS (aanleg nieuw wegdek, voet- en fietspaden, riolering van lokale wegen Machelen)
  • Regie der Gebouwen (ontsluiting toekomstige gevangenis van Haren)
  • Gemeente Machelen (aanleg nieuw wegdek, voet- en fietspaden, riolering van lokale wegen Machelen)
  • Uplace (ontsluiting toekomstige winkel- en ontspanningsproject Uplace)

‘Werken Woluwelaan’ zorgt voor een efficiënte samenwerking en gecoördineerde aanpak tussen de verschillende partners. Zo wordt de hinder voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Overzicht-geplande-werken-v2